بر اساس تفاهم‌نامه ای که توسط «پیمان صالحی» معاون تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری و «محمدرضا درگاهی» رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی امضا شد، اجرای اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی بستر مشارکت محققان و متخصصان برای بکارگیری دانش و فناوری در تحقق اهداف توسعه ملی مورد توجه قرار گرفت.

توسعه بازار و تجاری سازی محصولات دانش‌بینان و فناورانه در بخش حفظ نباتات و مدیرت عوامل خسارت زای کشاوری و فرآوردهای گیاهی از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه، بسترسازی و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت شبکه‌های دانش‌بنیان‌ و نوآور در زمینه تکمیل زنجیره تامین محصولات کشاورزی تدوین شده‌ است.

همچنین ساماندهی، هماهنگی و اجرای حمایت اثربخش و هدفمند از کسب و کارهای دانش‌بنیان‌ و فناورانه در بخش آفت‌کش‌ها و تسهیل ورود بکارگیری راهکارهای فناآورانه و محصولات نوآورانه در بخش آفت‌کش‌ها از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه همکاری‌است.

این تفاهم نامه از امروز به مدت پنج سال برای طرفین قابل اجراست و در صورتی که دو طرف این تفاهم هم‌نامه توافق داشته‌باشند قابلیت تمدید دارد.

Similar Posts