کشور ایران به رغم توسعه پرشتاب کشت دانه های روغنی در سالهای اخیر ، همچنان سالانه بخش عمده ای از نیاز خود به روغن نباتی را از سایر کشورها وارد کشور می نماید.

با توجه به تنوع اقلیمی جغرافیای ایران و بارشهای کم ، گیاه کلزا به تنهایی قادر به تامین سرعت توسعه مدنظر نیست ! و محصولات دیگر از جمله آفتابگردان و گلرنگ که اتفاقا با شرایط اقلیمی کشور سازگارتر ست می تواند سرعت رشد کشت دانه های روغنی را افزایش دهد.

آفتابگردان روغنی با ویژگی ریشه بسیار عمیق ، مقاومت به سرما ، عدم احتیاج به آبیاری در یکماه آخر رسیدگی ، با ارقام پیشرفته این امکان را فراهم نموده با ۳۵۰ میلیمتر بارندگی (معادل ۳ نوبت آبیاری) تا ۱/۵ تن روغن خالص/هکتار تولید نماید.

از اینرو شرکت نگین سبز برنا از سال ۱۳۹۴ توسعه کشت این محصول را در ظرفیت های مغفول مانده از جمله جایگزینی کشت غلات تاخیری در مناطق گرمسیر ، تناوب و آیش نیشکر ، اراضی شیبدار ، مناطق کم آب مجددا احیاء نموده است.

یکی از مناطق هدف استان سیستان و بلوچستان بودا که در سال ۱۳۹۸ در ایستگاه تحقیقاتی زابل نتایج ذیل از کشت و ارزیابی ارقام جدید این شرکت گزارش شده است.

۱-رقم اسکار تاریخ کاشت ۹۷/۱۲/۴ -تاریخ برداشت ۹۸/۳/۲۰ -عملکرد دانه/هکتار ۳۰۰۰ کیلوگرم- بصورت دیم

  ۲-رقم زودرس دوکات تاریخ کاشت ۹۷/۱۲/۴ -تاریخ برداشت ۹۸/۳/۱۳-عملکرد دانه/هکتار ۲۷۰۰ کیلوگرم- بصورت دیم

Similar Posts