شرکت نگین سبز برنا با مشارکت شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تحت نظارت پژوهشکده بذر نوویساد کشور صربستان بمنظور بومی سازی اقدام به تولید بذر هیبرید آفتابگردان در کشور نموده است

Similar Posts