پس از بررسی های میدانی و نیاز سنجی تغذیه ای مزارع و باغات کشور ، شرکت نگین سبز برنا اقدام به قرارداد انحصاری همکاری با یک شرکت بین المللی خوشنام و صاحب تکنولوژی کودی ارگانیک بنام اکوپتنت در کشور کروواسی نموده است و پس از انجام آزمایشات مقدماتی ، ۳ ماده کودی آلی مایع به اسامی اکوفریز – اکوویتال – اکوبوستر ۲ را در موسسه تحقیقات خاک و آب ثبت نموده است.

خلاصه مشخصات این ۳ ماده کودی:

اکوفریز: ضدیخ گیاهی- مقاوم کردن گیاه نسبت به تغییرات شدید دمایی گرما و سرما

اکوویتال: محرک رشد- مقاوم کردن گیاه نسبت به تنش ها- تولید میوه با کمیت و کیفیت بیشتر

اکوبوستر۲: تجزیه بقایای گیاهی و افزایش هوموس در خاک

Similar Posts