در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ که صبح روز یکشنبه از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بودجه وزارت جهاد کشاورزی شامل ۳۰ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۲۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.

بر پایه این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده وزارت جهاد کشاورزی ۱۹ هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ۶ هزار و ۹۱۱ میلیارد و ۹۴۲ میلیون ریال ، سازمان دامپزشکی کشور یک هزارو ۹۹۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال،  سازمان امور عشایری کشور ۷۳۲ هزارو ۷۵۹ میلیون ریال، سازمان حفظ نباتات کشور  ۷۲۴ هزارو  ۲۲۱ میلیون ریال، سازمان چای کشور  ۱۳۲ هزار میلیون ریال،  سازمان امور اراضی کشور یک هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال،  سازمان شیلات ایران یک هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال است.

همچنین بودجه موسسه تحقیقات علوم باغبانی ۵۰۲ هزار و ۷۷ میلیون ریال، موسسه تحقیقات برنج کشور ۲۵۵ هزار و ۲۵۷ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال ، موسسه رازی سه هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال، موسسه تحقیقات آب ۳۱۰ هزار و ۳۹۱ میلیون ریال، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور یک هزار و ۲۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر ۵۰۹ هزار و ۲۹۵ میلیون ریال، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ۱۷۲ هزار و  ۶۲۳ میلیون ریال، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۴۶۱ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال، موسسه تحقیقات علوم دامی ۳۴۴ هزار و  ۶۰۷ میلیون ریال، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ۳۷۹ هزار و ۸۸۳ میلیون ریال، موسسه تحقیقات خاک و آب ۲۳۴ هزار و ۸۹۰ میلیون ریال، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۴۸ هزار و ۹۷۵ میلیون ریال، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۲۱۲ هزار و ۲۹۹ میلیون ریال، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۴۱۹ هزار و ۵۲۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.

بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.

Similar Posts