درباره شرکت

شرکت نگین سبز برنا از سال ۱۳۸۷ در زمینه واردات و صادرات نهاده های کشاورزی در داخل ایران فعال بوده است این شرکت با هدف افزایش تولید ملی توسط اصول به زراعی ،اصلاح الگوی کشت و … نماینده انحصاری چندین شرکت و پژوهشکده بنام اروپایی از جمله از صربستان و کروواسی را ، در منطقه دارا می باشد. اخذ این نمایندگی ها نه تنها امکان فعالیت شرکت در زمینه های اقتصادی فراهم آورده است بلکه در انتقال و توسعه دانش علمی و فن آوری نیز موثر می باشد.

تامین حدود ۱۰%از بذر ذرت وارداتی کشور ، ثبت و تجاری سازی ارقام مختلفی از بذور غیر تراریخته، فراهم آوردن امکان تولید این بذور در داخل کشور ، صرفه جویی در مصرف آب در حیطه کشاورزی و احیاء زنجیره تولید روغن نباتی در کشور به واسطه ی توسعه کشت دانه های روغنی از دستاوردهای این شرکت در کشور ایران می باشد.

هشت هدف شرکت نگین سبز برنا:

  1. تحقیق و انجام آزمایشات سازگاری روی ارقام جدید.
  2. معرفی ارقام جدید پیشرفته در محصولات استراتژیک.
  3. ایجاد کانال جدید برای ورود  ژرم پلاسم و انتقال دانش فنی.
  4. ثبت ارقام برتر در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران.
  5. ایجاد کارگاه های آموزشی ،مزارع نمایشی و تحقیقاتی.
  6. تولید بذر.
  7. ترویج اصول به زراعی و خدمات فنی به کشاورزان.
  8. تشکیل زنجیره ی تولید محصولات استراتژیک.

خدمات پشتیبانی و فنی ۲۴ ساعته به کشاورزان