مشخصات و دستورالعمل کشت نخودعلوفه ای رقم پایونیر :

شکل بذر:

تیره رنگ و تقریبا گرد

انتخاب زمین:

دارای خاکی سبک، عمیق، حاصلخیز با PH بین ۶ تا ۷

تناوب زراعی:

قبل از محصولات زراعی مانند غلات و ذرت (در اراضی که از علف کش با پایه Mezotrion استفاده نشده باشد)، با تناوب کشت سه ساله در همان قطعه

آماده سازی زمین:

تا اوایل مهر ماه یک شخم با عمق ۲۰ سانتی متر، سپس دیسک به تعداد لازم و ایجاد بستر کاشت خاک با عمق ۸ تا ۱۰ سانتی متر

کوددهی:

۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار جمعا از کودهای شیمیایی N-P-K در زمان شخم اولیه با نسبت مساوی و قبل از کاشت ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و همچنین ۱۵۰ کیلوگرم به صورت سرک در اوایل اسفندماه ]یا بر پایه آزمون خاک[

نحوه کاشت:

با زمان کاشت گندم یکی است، مقدار مصرف بذر ۱۴۰ کیلوگرم بعلاوه ۳۰ کیلوگرم بذر غلات مثل چاودار یا جو در هکتار کشت بصورت مخلوط، فاصله بین ردیف ۱۲/۵ تا ۱۵ سانتی متر با عمق ۴ سانتی متر و بعد از اتمام کاشت یک غلطک سبک به زمین زده شود.

عملیات داشت:

سله شکنی در صورت لزوم

۲ تا ۲/۵ لیتر بنتازون برای مقابله با پهن برگ ها

زمان برش:

شروع گلدهی نخود علوفه ای و قبل از شکل گیری خوشه غلاتی که بصورت مخلوط کشت شده اند.

بصورت علوفه خشک:

زمانی که رطوبت کمتر از ۵۵ درصد بود عملیات رک در یکروز انجام شود و دو خط برداشت با زدن رک در  یک خط ادغام شود.

بصورت چاپر:

برداشت با دستگاه چاپر (کمباین سیلو) در قطعات ۱ تا ۲ سانتی متر و حمل به سیلو نگهداری علوفه و کوبیدن و در آخر پوشاندن آن

موارد مصرف:

بصورت علوفه سبز و تازه خوری، علوفه خشک و یا بصورت سیلاژ

علوفه تر حاوی:

DM ……………………….. 13 %

N …………………………3/3 %

Proteins …………….. 20/3 %

ADF …………………… 36/9 %

NDF …………………… 44/2 %

DDM ……………………… 60/1

مزایای این علوفه:

اصلاح الگوی کشت در مناطق کم باران برای تامین علوفه دامهای سبک و گاوداری ها

مقاومت عالی به سرما و کشت پاییزه

تولید علوفه با بهره گیری از بارش های پاییز و زمستان و اوایل بهار

برداشت علوفه سبز در اوایل اردیبهشت 

قرار گرفتن در تناوب نازک برگهای زمستانه، مثل گندم و جو

برداشت زودتر در بهار و انجام کشت دوم به موقع

اصلاح خاک و تثبیت ازت

Similar Posts