جشن افتتاحیه سومین انجمن آموزشی و همکاری کشاورزی جاده ابریشم در ۳ جولای ۲۰۱۸ برگزار شد.

حدود ۱۲۰ شرکت کننده از ۳۵ موسسه، بویزه از دانشگاه ها و موسسات چین، روسیه، قزاقستان، هلند، ایران، مجارستان و صربستان به همراه دانشکده کشاورزی نوویساد و دانشکده کشاورزی و جنگلداری دانشگاه بلگراد در انجمن حضور داشتند. در این میان آقای بامداد کلبادی، قائم مقام شرکت نگین سبز برنا نیز در این انجمن حضور داشتند.

هدف انجمن بهبود همکاری در آموزش، تحقیق و تبادلات آکادمیک بین دانشگاه ها ، موسسات تحقیقاتی و شرکت ها در کشورهای در امتداد جاده ابریشم بود.

شرکت کنندگان نیز مطالبی را در زمینه آموزش کشاورزی، تحقیق و تکنولوژی در امتداد جاده ابریشم، توسعه اقتصادی، توسعه کشاورزی و روستایی، پلت فرم های نوین تحقیقاتی و بهبود همکاری بین موسسات ارائه دادند.

مراسم اختتامیه نیز در تاریخ ۴ جولای ۲۰۱۸ برگزار گردید.

Similar Posts