هادی اسدی رحمانی روز شنبه در آیین رونمایی از «سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های خاک شناسی» که با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور واقع در استان البرز برگزار شد، افزود:  آزمایشگاه های خاکشناسی از دهه ۱۳۳۰ در کشور ایجاد شد که این آزمایشگاه ها ذیل این موسسه تجمیع شده اند به طوریکه ۳۱ آزمایشگاه در بخش دولتی و ۱۶۸ آزمایشگاه در بخش خصوصی فعالیت می کنند.

اطلاعات و تحقیقات در این آزمایشگاه ها،‌ زیرساخت ها و داده های مورد نیاز برنامه ریزان در کشور را فراهم می کند.

اسدی  با اشاره به فعال شدن سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه های خاکشناسی، افزود:‌ این سامانه همچون یک بانک اطلاعاتی است که داده ها در آن ذخیره می شوند به طوریکه آزمایشگاه ها داده های خود را وارد این پلتفرم کرده و کمک زیادی به این عرصه می کنند.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور همچنین به اجرای طرح ملی در دشت ۴۶ هزار هکتاری سیستان اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در این طرح وظیفه دارد تا وضعیت معیشت را در این منطقه ارتقا دهد که موسسه تحقیقات خاک و آب هم باید قابلیت های خود را در آن جا به کار ببرد که نیازمند اطلاعات پایه است.

وی گفت:‌ موسسه در این منطقه مطالعات خاک شناسی را تکمیل کرده و بر مبنای آن تناسب اراضی را در حال اجرا است.

در این آیین از کتاب روش های تجزیه کود نیز رونمایی شد.

Similar Posts