در مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی برنامه ای بعنوان جشنواره معرفی ارقام گیاهی بمنظور معرفی ارقام جدید سازمان دولتی یاد شده برگزار گردید که در راستای توسعه بخش خصوصی در صنعت بذر کشور تعدادی از شرکتهای معتبر این بخش نیز جهت ارائه دستاوردهای تحقیقاتی خود از جمله شرکت نگین سبز برنا دعوت بعمل آورده است.

این شرکت در فرآیندی هم افزا با موسسات تحقیقات دولتی و در حاشیه این جشنواره اقدام به معرفی محصولات علوفه ای جدید زمستانه، انواع غلات و دانه های روغنی نموده است که با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شده است.

Similar Posts