اسماعیل اسفندیارپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از این میزان یک میلیون و ۱۹۰ هزار هکتار گندم آبی و یک میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار گندم دیم است.

وی با بیان اینکه کشت گندم تا هفته اول دی ماه ادامه دارد اظهارداشت: مجموع برنامه کشت برای گندم آبی دو میلیون هکتار و برای گندم  دیم ۴ میلیون هکتار است.

به گفته اسفندیارپور به دلیل شرایط اقلیمی در مجموع ۷ درصد کاهش کشت داشته ایم که امیدواریم تا پایان فصل کاشت ۹۵ درصد برنامه کاشت محقق شود.

کشاورزان از گندم خودمصرفی خودداری کنند

مجری طرح گندم کشور گفت: از میزان  ۴۷۵ هزارتن بذر گندم کیفی،‌ تاکنون ۲۴۰ هزارتن معادل ۵۲ درصد به مصرف رسیده است که آمارها نشان می دهد که  ۷۱ درصد آن بذر گندم دیم و ۴۲ درصد بذر گندم آبی بوده است.

وی با اشاره به افزایش بارندگی، افزود: اکنون بسیاری از مزارع گندم دیم در بوشهر، خوزستان، دشت عباس ایلام، جنوب فارس، هرمزگان، جیرفت و کهنوج کرمان سبز شده است و کشت در نوار ساحلی خزر (گلستان و مازندران ) غرب استان خراسان جنوبی، اردبیل و اقلیم سرد ادامه دارد.

اسفندیارپور به کشاورزان توصیه کرد: از بذور خود مصرفی و غیر رسمی خودداری کنند زیرا گندم خودمصرفی به دلیل پایین بودن کیفیت می تواند عامل گسترش بیماری و آفت زنگ زرد شود.

وی با بیان اینکه بذرهای گندم کیفی به میزان کافی تامین و تدارک شده و محدودیتی در این زمینه نداریم، گفت: همچنین امسال شرکت خدمات حمایتی ۱۰۰  درصد کود پایه (فسفاته، پتاسه، ازته ) مورد نیاز کشت گندم را تامین و تدارک کرده و در حال حمل به استان های مختلف کشور است.

به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزارو ۵۲۳ تومان و بذر گندم دیم دو هزار و ۲۶۵ تومان تعیین شده که نسبت به مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت دارد.

این درحالیست که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو هزار و ۶۵۰ و گندم دیم دو هزارو ۴۵۰ تومان بود.

Similar Posts