ساعات آفتابی زیاد، شیوه آبیاری، ارزانی نیروی کار و انرژی و موقعیت جغرافیایی مزیت ایران نسبت به کشورهای اروپایی در تولید بذر است.

اما ضوابط موجود کشور فقط امکان تولید بذر را برای ارقامی فراهم می کند که در فهرست ملی ارقام گیاهی درج شده باشد این فرایند بسیار زمانبر بوده و لزوما ارقامی که مناسب شرایط اقلیمی ایران باشد/نباشد؛ مدنظر کمپانی های بزرگ خارجی نیست.

برای برطرف کردن این نقیصه طی مساعدت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به شرکتهای معتبر داخلی اجازه داده شده” طبقات بالادستی ارقامی که در فهرست ملی ثبت نشده به شرط صادرات کل محصول تولیدی، وارد کشور و در داخل تولید صورت پذیرد.” 

در این راستا شرکت نگین سبز برنا اقدام به واردات بذر مادری یونجه و تولید آزمایشی در استان همدان نموده است و با توجه به موفقیت آمیز بودن این آزمایش در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ در سطح وسیع و تحت نظر موسسه متولی، بذر شناسنامه دار یونجه در داخل کشور تولید و تمامی محصول بدست آمده به اروپا صادر خواهد شد.

جهت مشاهده فیلم مرتبط به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://www.aparat.com/v/XBxl5

Similar Posts