طی تفاهم نامه انتقال دانش فنی با دو شرکت معتبر اروپایی در زمینه تولید کودهای بیولوژیک و ارگانیک محصولات این دو شرکت جهت ارزیابی در مزرعه ی در شهرستان آبیک استان قزوین مورد آزمایش قرار گرفت.

از مزایای استفاده‌ از این مواد کودی طبیعی افزایش عملکرد ، سازگاری با محیط زیست ، مقابله با تنش های غیر زنده و عدم از بین بردن حشرات مفید و احیاء خاک می باشد.

عکس پیوست خبر مربوط به ارزیابی فرآورده‌های شرکت‌های آگرویونیک و اکوپتنت بر روی عملکرد ذرت علوفه ای در استان قزوین مورخ ۲۵/۰۴/۹۸ می باشد.

Similar Posts