اسماعیل اسفندیارپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار گندم آبی و سه میلیون و ۷۳۰ هزار هکتار گندم دیم در مناطق مختلف کشور کشت شده است.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی امسال ۶ میلیون هکتار برای کشت گندم در نظر گرفته شده که دو میلیون هکتار برای گندم آبی و چهار میلیون هکتار برای گندم دیم است.

مجری طرح گندم اضافه کرد: با توجه به وضعیت رطوبت خاک مزارع در اکثر مناطق اقلیم سرد، قالب دیم‌زارها سبز شده یا در حال سبز شدن است و مناطق گندم آبی، به یک تا سه برگی یا پنجه زنی رسیده است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم سامانه جدید بارشی که از سه‌شنبه به صورت فراگیر وارد می شود، در سرعت سبز شدن سایر دیم‌زارها کمک موثری کند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸۰  هزارتن بذر گندم اصلاح شده به مصرف کشاورزان قرار گرفته است، اظهار داشت: بذر گندم اصلاح شده به میزان مورد نیاز در استان های خوزستان، گلستان، جنوب کرمان، جنوب فارس، بوشهر ، هرمزگان و دشت عباس ایلام که کشت شان باقیمانده، موجود است.

وی افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی  هر کیلوگرم گندم معمولی ۲ هزار و ۲۰۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد و برای گندم دوروم دو هزار و ۲۹۰ تومان تعیین شده است.

اسفندیارپور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به همراه بنیاد ملی گندمکاران برای حمایت از کشاورزان قراردادی را با کارخانجات ماکارونی منعقد کردند که طبق این قرارداد باید کارخانجات گندم دوروم را در مناطق ارزوئیه جنوب کرمان، جنوب فارس و خوزستان با ۱۰ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ  مصوب خریداری کنند.

وی ادامه داد: براساس این قرارداد باید کارخانجات ماکارونی هر کیلوگرم گندم دوروم را دو هزار و ۵۲۰ تومان خریداری کنند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت گندم در استان های مختلف تا هفته اول دی ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت نرخ هر کیلوگرم بذر گندم آبی گواهی شده دو هزار و ۵۲۳ تومان و بذر گندم دیم دو هزار و ۲۶۵ تومان تعیین شده که نسبت به مصوبه قبلی بین پنج تا هشت درصد کاهش قیمت دارد.

این درحالیست که نرخ مصوبه پیشین هر کیلو بذر گندم آبی دو هزار و ۶۵۰ و گندم دیم دو هزار و ۴۵۰ تومان بود.

سال زراعی گذشته نزدیک هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.

Similar Posts