آفت تریپس:

–         دامنه میزبانی:

بادمجان، فلفل، کدوئیان، پنبه، تنباکو، برنج، سیب زمینی، لوبیا، کاهو، پیاز ، آووکادو، مرکبات، انبه، نخود فرنگی، داودی، لگوم ها، خربزه، خیار، کنجد، آفتابگردان، سویا، کدو، گوجه فرنگی، ارکید و …

–         زیست شناسی تریپس:

در ایران تریپس به سرعت به صورت یک آفت مهم  در کدوئیان و گیاهان خانواده solanaceae درآمده است . در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد سیکل زندگی از تخم تا تخمگذاری ۵/۱۷ روز طول می کشد. سیکل زندگی آفت با سایر تریپس های هم خانواده اش کمی تفاوت دارد. حشرات بالغ از مرحله شفیرگی در خاک یا باقی مانده های گیاهی خارج شده و به سمت برگها و گلها حرکت می کند و در آنجا تخم خود را در بافت در محل شکاف ایجادی توسط تخمریز می گذارد.

دو سن لاروی فعال و دو سن نسبتا غیر فعال وجود دارد که به نام سنین Pupal نامیده می شوند.

قطعات دهانی ویژه آفت خاص مکیدن است. مرحله قبل از تخمگذاری ۳-۱ روز برای ماده های بکر و ۵-۱ روز برای ماده های جفتگیری نموده است. ماده های بکر در هر روز ۹/۷-۱ تخم و کلا در طی زمان زندگی ۲۰۴-۳ تخم می گذارند .بارندگی روی جمعیت این آفت تاثیر گذاشته و تراکم جمعیت را پایین می آورد. 

–         نحوه خسارت تریپس:

تریپس قطعات دهانی خود را در بافت گیاهی فرو کرده و بزاق خود را ترشح و بزاق حشره حاوی موادی است که سبب تجزیه بافت های گیاهی شده و ماده حاصل توسط پمپ حلقی به داخل بدن حشره مکیده می شود و محل تغذیه حشره به صورت لکه های نقره ای ظاهر و این لکه ها بتدریج به هم پیوسته و در محل لکه ها سبزینه گیاه از بین رفته و قدرت فتوسنتز گیاه که لازمه ساخت مواد غذایی در برگ ها می باشد کاهش و همچنین سبب پیچیدگی برگ ها می شود .

عقیده بر این است تریپس ها از شیره گیاهی تغذیه نمی کنند!! بلکه حشره محل تغذیه را خراش داده و بزاق خود را جهت تجزیه محتویات سلولی تزریق می کند و سپس ماده تولید شده را توسط پمپ حلقی قوی خود می مکد!

–         روش های کنترل آفت تریپس:

برای کنترل تریپس با توجه به محل زندگی و تعدد سیکل نیاز است که از مدیریت تلفیقی بهره گرفت.

– روش های کنترل زراعی ، مکانیکی آفت :

۱- استفاده از ارقام متحمل

۲- از بین بردن علف های هرز و بقایای گیاهی داخل مزرعه و اطراف آن

۳- شخم خاک به منظور از بین بردن پناهگاه های آفت

۴- از بین بردن شرایط مناسب طغیان ( گرما و خشکی ) از طریق آبیاری به موقع

۵- استفاده ازتله های رنگی چسبناک

–         مبارزه بیولوژیک :

استفاده از سنک اوریوس، نماتدهای بیماریزا حشرات، کنه ها مزواستیگماتا قارچ بواریا بازینا

–         مبارزه شیمیایی:

استفاده از سموم مناسب شیمیایی توصیه شده با مقدار و در زمان مناسب

–         تریپس مرکبات :

خسارت تریپس روی مرکبات بیشتر حمله به جوانه ها و سر شاخه های جدید که حامل گل و میوه هستند می باشند. در اثر تغذیه این آفت از برگ های جوان، رشد این شاخه ها متوقف می شود و جوانه گل ریزش می کند.

در صورتیکه شکوفه ها باز شده یا میوه ها تشکیل شده باشند، آثار خسارت آفت به صورت لکه ها و حلقه های چوب پنبه ای در قسمت دم میوه در مراحل بعدی رشد آن نمایان می گردد.

این گونه در اکثر مناطق مرکبات خیز جهان انتشار دارد و بیشتر در نواحی نیمه گرمسیری ملاحظه می شود. در روی پرتقال هایی که از نواحی جنوبی کشور به تهران می رسند آثار این نوع خسارت به سادگی به چشم می خورد.

–         راه مبارزه با  تریپس :

استفاده از سموم مناسب شیمیایی توصیه شده با مقدار و در زمان مناسب

Similar Posts