خصوصیات یک بذرخوب :

۱)      اولین نشانه های ارزش آن از وزن هزار دانه، بو و رنگ مشخص می شود. همچنین باید کاملا رسیده و مواد غذایی لازم را برای جنین همراه داشته باشد. علائم دیگر بذر خوب را می توان از آزمایش های بعدی تعیین کرد. از جمله عوامل مرغوبیت آن، قوه و قدرت نامیه بذر می باشد که عبارت است از درصد بذرهایی که جوانه زده و سبز می شود. قدرت نامیه و سرعت جوانه زنی بذر را می توان با شمارش درصد بذر های سبز شده در یک مدت زمان معین مثلا ۱۰ تا ۱۵ روز تعیین کرد. تعیین قوه نامیه بسیارساده است و با وسایلی مثل پارچه مرطوب، کاغذ خشک کن و غیره تعداد معینی مثلا ۱۰ یا ۱۰۰ عدد دانه را در دمای اتاق سبز می کنند و درصد آن را تعیین می نمایند.

۲)      باید از ارقام مناسب یا هیبرید بوده و دوره رشد گیاه آن مطابق با آب و هوای زراعی (Agro-climate) و نظامهای کشت و کار محل باشد.

۳)       باید خالص باشد (خالص ازنظر نوع یا رقم)، کیفیت زراعی بالایی داشته باشد (بذرهایی که زود جوانه زده و باعث پرورش نشاهای قوی در شرایط معمولی گردند)، دارای پتانسیل محصول خوب باشد، الگوی رشد، رسیدن یکنواخت داشته باشد و هدف کشت و کار را برآورده نماید.

۴)       باید عاری از هرگونه بیماری بذرزا و اختلالات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود مواد غذایی باشد.

۵)      باید درشت، هم اندازه و یکنواخت ازنظر شکل، رنگ، ترکیب و وزن هزار دانه باشد.

۶)       باید پاک بوده و عاری از موادی همچون سنگریزه، گرانولهای خاک، کاه و کلش و همچنین خاکهای چسبیده (به بذر) مواد چسبنده ای همچون صمخ و شیره میوه جات می باشد.

۷)       باید عاری از بذور مضری همچون دانه علفهای هرز باشد.

۸)       بایستی عاری از حشرات، تخمهای حشرات، اسپرهای بیماریها و غیره باشد.

۹)      بایستی سالم (کامل)باشد، نشکسته، له نشده، پوستش کنده نشده، نیمه پر نبوده، نیمه فاسد نبوده یا رطوبت نگرفته باشد.

۱۰)   ایستی تا حد ممکن تازه بوده و یا سن و سال مناسبی داشته باشد (کهنه نباشد(.

۱۱)     بایستی حاوی مقدار مناسبی رطوبت باشد.

چند نکته در هنگام خرید و انتخاب بذر خوب :

۱-    قوه نامیه:
قوه نامیه در واقع حفظ دوره توانایی جوانه‌زنی یک دانه است. دانه بعضی از کاکتوس‌ها در شرایط ایده آل تا چندین سال قدرت سبز شدند دارند ولی بعضی از گونه‌ها زود قوه نامیه خود را از دست می‌دهند لذا باید قبل از اقدام به کشت، از قوه نامیه و یا چگونگی توانایی تولید یک بوته جدید توسط آن بذر اطمینان داشت.

۲-    خلوص تمیزی:

دانه مورد استفاده باید عاری از مواد خارجی اضافی (خاک، کاه و کلش، شن و ماسه و …) باشد. بذور  نباید آسیب دیده و شکسته و نیز آلوده به آفت و بیماری باشند. وجود هر یک از این عوامل می‌تواند موجب بروز آسیب به محصول نهایی و از بین بردن زحمات و هزینه‌های انجام شده گردد.

۳-    درصد جوانه زنی:

یکی از نکاتی که باید خیلی به آن توجه کرد درصد جوانه زنی دانه ها می‌باشد، برای اطمینان از درصد سبز شدن دانه ها در ابتدا تعدادی کمی از نمونه بذر، تهیه کرده و بکارید و بعد از اطمینان از درصد جوانی زنی اقدام به خرید عمده بذر نمایید.

Similar Posts