_ خلاصه ای از نقش عناصرغذایی درگیاهان

·         عناصر غذایی پر مصرف:

–         نیتروژن (N):

نقش حیاتی در بسیاری از فعالیتهای گیاهی، افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب

–         فسفر (P):

تولید و انتقال انرژی، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل، دانه و میوه، افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی

–         پتاسیم (K):

انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه، افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها، کاهش خوابیدگی و ورس

·         عناصر غذایی میان‌مصرف:

–         منیزیم (Mg):

کمک به جذب عناصر غذایی، تولید روغن در دانه‌های روغنی

–         کلسیم (Ca):

رشد ریشه، کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های فیزیولوژیک، رشد لوله‌ گرده، افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری

–         گوگرد (S):

رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه‌دهی، تولید پروتئین، تولید روغن در دانه‌های روغنی

·         عناصر غذایی کم ‌مصرف:

–         آهن (Fe):

افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، سبزینگی گیاه، رشد و فتوسنتز

–         روی (Zn):

جلوگیری از ریزش گل و جوانه‌ها، گرده افشانی، تشکیل میوه و دانه

–         منگنز (Mn):

افزایش جوانه‌زنی بذر، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، زودرسی محصول

–         مولیبدن (Mo):

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، کاهش تجمع نیترات در گیاه

–         بر (B):

رشد ساقه و ریشه، ترمیم بافت‌های آوندی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، تولید میوه و دانه

–         مس (Cu):

رشد و فتوسنتز، تشکیل میوه، افزایش دانه‌بندی، افزایش طعم و رنگ میوه

–         سیلیسیم (Si):

 افزایش مقاومت به ورس، آفات و بیماری‌ها، افزایش جذب فسفر

–         کبالت (Co):

تاثیر بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش فتوسنتز

–         نیکل (Ni):

فعال‌سازی آنزیم‌ اوره‌ و کاهش سمیت اوره در گیاه، تولید متابولیت‌های ثانویه

Similar Posts