دستورالعمل کاشت نخود دانه ای زمستانه NS MRAZ با نام علمی  (Pisum sativum L.)

  • شکل بذر:

سفید رنگ و گرد

  • انتخاب زمین:

دارای خاکی لومی، عمیق و تسطیح شده بدون علف های هرز، حاصلخیز با pH بین ۶ تا ۷

  • تناوب زراعی:

قبل از محصولات زراعی مانند غلات و ذرت (در اراضی که از علف کش با پایه Mezotrion استفاده نشده باشد) با تناوب کشت سه ساله در همان قطعه

  • آماده سازی زمین:

تا اوایل مهر ماه یک شخم با عمق ۲۰ سانتیمتر، سپس دیسک به تعداد لازم و ایجاد بستر کاشت خاک با عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر

  • کوددهی:

۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار جمعا از کودهای شیمیایی N-P-K در زمان شخم اولیه با نسبت مساوی و قبل از کاشت ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و همچنین ۱۵۰ کیلوگرم به صورت سرک در اوایل اسفندماه [یا بر پایه آزمون خاک]

  • نحوه کاشت:

زمان کاشت نخود دانه ای مراز با زمان کاشت گندم یکی است. 

مقدار مصرف بذر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

فاصله بین ردیف 5/12 تا ۱۵ سانتیمتر و روی ردیف ۶ سانتی متر

عمق کاشت ۴ سانتی متر

بعد از اتمام کاشت یک غلطک سبک به زمین زده شود.

  • عملیات داشت:

سله شکنی در صورت لزوم 

کنترل علفهای هرز با 5/1 لیتر تربوتیلازین در هکتار بعد از کاشت و قبل از ظهور علف های هرز و مشکل،

در صورتیکه احتیاج به مبارزه با علف های پهن برگ بود از ۲ لیتر بنتازون بعلاوه 6/0 لیتر پرسوئیت

برای علف های نازگ برگ ۱ لیتر clethodim (Select super) 

برای مقابله با آفات ۱ لیتر کلروپیری فوس در ابتدای شروع گلدهی 

برای کنترل بیماریها 5/2 لیتر مانکوزب بعلاوه متالاکسیل برای قارچ کش و 2/0 تا 7/0 کیلوگرم در هکتار boscalid + pyraclostrobin (Signum)

  • زمان برداشت:

برداشت محصول فقط بصورت دانه ای،  زمان آن قبل از برداشت مزارع جو و زمانی که رطوبت دانه آن به ۱۸ درصد می رسد.

Similar Posts