زمان و نحوه  کوددهی در باغات

–          بهترین روش کود دهی روش چال کود میباشد.

–          بهترین زمان برای این کار از زمان برگ ریزان تا آخر اسفند و متورم شدن جوانه ها میباشد تا کود چالکود شده در معرض رطوبت نیز قرار گیرد.

–          این زمان برای چالکود  بهترین زمان کود دهی محسوب میشود زیرا هنگامیکه درخت آماده  جوانه زنی وبیدار شدن از خواب زمستانی هست به انرژی و تغذیه بیشتری احتیاج دارد تا استارت جوانه زنی زده شود.

–          بهتر هست در صورت امکان کودهای شیمیایی به طور مستقیم با خاک تماس نداشته باشند که برای این منظور باید از کود دامی کاملا پوسیده و عاری از بذور علف هرزاستفاده شود. برای هر چاله حداقل سه کیلو کود دامی پوسیده شده لازم می باشد و خاکی که از حفر چاله حاصل میشود به چاله برگردانده نشود و بین ردیف های باغ پخش گردد.

–          حتما توجه شود چالکود در مسیرآب قرار داشته باشد و آب کاملا اطراف ورودی چاله را پوشش دهد.

–          ضمناً عمق چاله ها ۵۰ سانتیمتر باشد که در موقع بیل زنی کود موجود در داخل چاله ها  بیرون نریزد و بهترین موقعیت برای چالکودها یک سوم سایه انداز درخت میباشد که ریشه های موئین و جذب کننده در آنجا مستقر میباشند.

–          استفاده از کود دامی پوسیده شده جذب کودهای شیمیایی توسط ریشه را تسهیل میدهد و همچنین باعث بهبود کیفیت خاک میگردد و همچنین رطوبت اطراف ریشه را افزایش میدهد.

–          محتویات داخل چالکود هم کودفسفاته ، سولفات پتاسیم و کودهای ریز مغذی به همراه کود دامی میباشد…توجه داشته باشید که مصرف هر کدام از کودهای ریز مغذی مثل سولفات آهن،سولفات منگنز و….هرسه سال یکبار خواهد بود.

Similar Posts