مزایای کاشت نشا:

۱– کاهش دفعات آبیاری:

با توجه به طی دوره مهم رشد ابتدایی در گلخانه که تقریبا دو ماه به طول می انجامد این مدت از دفعات آبیاری و نیز هزینه کارگری و همچنین طول مدت داشت و هزینه های آن میکاهد.

۲– زود رس کردن محصول:

با این روش با توجه به کاشت زود هنگام بذر در شرایط گلخانه ای در زمانی که عملا کشت آن در فضای باز بدلیل شرایط نامسائد جوی میسر نمیباشد محصول حداقل ۴۰ روز زودتر به بازار مصرف میرسد .

۳ – حداقل توقف رشد در مرحله انتقال:

در نشاهای معمولی بدلیل ایجاد تنش در انتقال نشا از خزانه به مزرعه پس از انتقال حداقل ۲۰ روز شاهد توقف رشد جهت ترمیم ریشه های آسیب دیده و تعادل اندامها می باشیم که در روش کشت نشای مکانیزه با توجه به تفکیک نشا در حفرات مجزا نشا بدون پارگی ریشه و سایر تنشها به مزرعه منتقل میگردد.

۴ – افزایش عملکرد محصول پاییزه:

با این روش به علت عدم تداخل آبیاری های ابتدایی دوره با کاشت بهاره افزایش عملکرد در مناطق کم آب را شاهد می باشیم.

۵ – تراکم مناسب بوته:

به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشا در این روش شاهد تراکم مناسب بوته و در نهایت افزایش عملکرد و حداکثر استفاده از زمین می باشیم .

۷ – رسیدن به حد اعلای یکنواختی کشت:

به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشا در این روش شاهد مزرعه ای یکنواخت و یک دست هستیم که ضمن بیمه شدن در برابر آفات و بیماری ها و تنشهای محیطی هزینه های عملیات داشت را کاهش خواهد داد .

۸ – کاهش هزینه بذر:

میزان مصرف بذر در کشت نشا در برخی موارد تا ۳۰ برابر کمتر از کشت مستقیم میباشد.

۹– کاهش نیروی انسانی:

به دلیل حذف عملیات تنک کردن و خاکدهی بوته و واکاری بسیاری از هزینه های نیروی انسانی حذف میگردد .

۱۰ – کاهش هزینه های جاری و کاهش استهلاک سیستم های آبرسانی و آبیاری:

بدلیل حذف دوره کاشت و کاهش طول دوره داشت هزینه های جاری و استهلاک سیستم های ذکر شده به حداقل میرسد.

۱۱ – حذف هزینه پلاستیک:

اخیرا کشاورزان با هزینه های بالای پلاستیک و نیروی انسانی و مفتول کشی در سطوح وسیع اقدام به پیش رس نمودن محصول می نمایند که این روش با کارایی بهتر و ریسک کمتر تمامی هزینه های ذکر شده را حذف می نماید.

۱۲ – عدم انتقال بیماری های خاکزاد و تخم حشرات:

در روش نشاکاری سنتی معمولا بستر نشاخانه ضد عفونی نشده و یا بر اثر نقص های پیش آمده در این کار انواع قارچ ها و حشرات توسط این نشاها در مزرعه پخش می شود اما در این روش بخاطر استفاده از بستر های استریل کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت این مساله کاملا منتفی است.

Similar Posts