نمونه برداری آب

یک بطری پلاستیکی بسیار تمیز شستشو داده با آب مقطر را تهیه کنید.سپس بطری را قبل نمونه برداری چند بار با همان آب مورد نظر برای نمونه برداری، شستشو دهید.

قبل از نمونه برداری آب، پمپ حداقل باید نیم ساعت کار کرده باشد و بعد از سی دقیقه کارکرد از آب چاه نمونه برداری شود. اگر آب چاه شور می باشد باید ۲ تا ۴ ساعت پمپ کار کرده و سپس اقدام به نمونه برداری کنیم. در صورتی که پمپ آب چند ماه خاموش بوده است بعد از ۲۴ تا ۳۰ ساعت کارکرد پمپ، اقدام به نمونه برداری کنید. از آب مانداب نمونه برداری نکنید!

جهت نمونه برداری بطری را حداقل بیست سانتی متر در داخل آب قرار دهید.

ظرف آب را باید کاملا از آب پر نمود تا هیچ هوایی در داخل آن باقی نماند و این عمل احتمال رسوب کربنات کلسیم را کاهش می دهد. سعی کنید درب بطری را داخل همان آب ببندید.

پس از نمونه برداری با چسباندن برچسب مشخصات مورد نظر از قبیل تاریخ نمونه برداری، نام کشاورزی، نوع کشت و … به آزمایشگاه انتقال دهید.

نمونه های آب باید سریعا به آزمایشگاه منتقل شود و در دمای ۴ درجه سانتیگراد (یخچال) قرار داده شود.

برخی از تجزیه های آب مثل هدایت الکتریکی، کربن کل و غیر آلی باید در اسرع وقت انجام شود.

Similar Posts