۱-      این مواد که به روغن های امولسيون شونده،  ولك ۹۲،  سوپر اویل و ..   نیز مشهورند در حقیقت موادی از گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک هستند که از روغن پارافین با مشتقات نفتی ساخته میشوند. روغن ولك در سمپاشی زمستانه بمنظور کنترل انواع کنه ها، شپشکها، شته ها، پسيل، کرمهای جوانه خوار و… روی درختان میوه و آجیلی، انگور، مرکبات، سبزیجات و گیاهان گلخانه ای،محصولات زراعی و گیاهان زینتی استفاده می شود. 

۲-      روغن ولك با ایجاد لایه نازك، تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات میشود. بنابراین جهت حصول نتیجه مطلوب تمامی قسمتهاي گیاه بایستی پوشش داده شود.

۳-      زمان مناسب استفاده از روغن ولک زمستانه یک هفته مانده به تورم جوانه و نیز در دمای معمولی( یخبندان و یا زیاد گرم نباشد) سمپاشي شود.

۴-      روغن ولك بصورت استاندارد حاوی ۸۰ درصد پارافین  و ۱۸ درصد آب و ۲ درصد امولسییوفایر میباشند.

۵-      بوی پارافین تقریبا شبیه پارافین جامد ( شمع)  است برخی سازندگان متاسفانه برای سودجویی بیشتر از گازوئيل جوشانده با اسیدسولفوریک اشباع شده بعنوان پارافین استفاده میکنند که بوی گازوئيل روغن ولك ناشی از این است.

برخی سازندگان از موادی بوگیر ( اسانس های خاص) استفاده میکنند که این بو از روغن ولک متصاعد نشود!

۶-      بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولك به درختان به سبب پارافین استاندارد بایستی روی تنه درختان مثل روغن جلا درخشنده شده  و این حالت چندین روز پایداری داشته باشد.  این باغات از چندین کیلومتر بخوبی قابل تشخیص هستند!

اگر بعد از پاشش نتوانيد بین درختان سمپاشي شده با نشده فرقی قایل نشوید روغن ولك بی کیفیت میباشد. روغن ولك های پایه گازوئيلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان میشوند!

۷-      روغن ولك بصورت مایع غلیظ و به رنگ کرم کم رنگ تا پر رنگ ( بسته به نوع پارافین) میباشد. روغن ولك های بی کیفیتی که حاوی امولسیوفایر مناسب نباشند در گالن ته نشین میشوند. ( مايع و جامد از هم جدا میشوند) بایستی حالتی یکدست و همزده داشته باشد.

۸-      روغن ولك قابلیت اختلاط با بسیاری از آفتکشها را دارد ولی با قارچکش كاپتان، سموم گوگردی مثل سولفور، آبامكتين،  نبایستی اختلاط شود. درصورت نیاز اختلاط سموم حشره كش نفوذی مثل دورسبان،اتيون، و تخم کنه کش آپولو توصیه میشود. از قارچکشها نیز میتوان بردوفیکس و یا نوردوکس را ترکیب و مصرف نمود.

۹-      از کاربرد دیگر روغن ولك برای تامین نیاز سرمایی درختان پسته (۳۰ تا۴۰ در هزار) است و نیز برخی قارچها از جمله سفیدک سطحی در انگور و نیز در برخی موارد افزایش دوره خواب درخت اگر قبل از بیدار شدن مصرف شود!

هر چند که بیداری درختان اگر با بادهای گرم در بهار همراه شود این مصرف بی تاثیر است!

۱۰- ميزان مصرف روغن ولك در باغات بین ۵/۱ تا ۲ درصد میباشد. بیشتر از این مقدار تا ۴ درصد در زمستان هیچ آثار سویی نداشته است ولی جدا از سمپاشی خالص روغن باید اجتناب کرد.

جهت تهیه محلول سمپاشي نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجيحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشي که تا نصف آب دارد اضافه شود.

Similar Posts